Hvordan jobber Blide Folk med den kreative prosessen?
382
page-template-default,page,page-id-382,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Kreativ prosess

Innsikt

Oppdraget starter gjerne med en brief. Her går vi inn i kjernen, bli kjent med kunde (visjon, strategi osv.) og jobber med forståelsen av oppdraget (målgruppe, målsetting, budsjett osv.). Før vi kan jobbe med ide og løsninger så er det viktig for oss å ha en dypere forståelse av hva vi skal løse og skape for vår kunde. Innsikten kommer fra dialog, tidligere erfaring i byrået og gjennom informasjonssøk.

 

Vi gjør en analyse av situasjonen og problemet slik at hele teamet har en felles forståelse av hva som er dagens status. Hovedhensikten med briefen er å avdekke hvor man står i dag, hva man ønsker å kommunisere og hva man ønsker å oppnå. Under følger en rekke informasjon vi søker :
• Visjon • Strategi
• Markedsstrategi • Markedssituasjon
• Identitiet • Målgruppe(r)
• Målsetting • Omfang
• Budsjett • Tidsperspektiv
• Fremdriftsplan

Idé

Med innsikt av høy kvalitet blir det enklere å velge strategi. Hvorfor skal vi kommunisere, og hva skal vi oppnå med det? Når vi vet hvor vi skal, starter jobben med å finne den riktige ideen – den som evner å engasjere målgruppen slik at man klarer å skape de effektene vi ønsker.

 

Vi starter med å sette på en prosjektleder og sette sammen et team som skal jobbe med leveransen. Blide Folk definerer arbeidet med idè som en prosess som produserer utbytte som er unikt og med en klar funksjon. Vi ser på idèprosessen som vårt kjerneområde for alle kunder.

 

Ideen skal skape bevegelse i mennesker gjennom handling og/eller tanke.

Løsning

Når ideen er på plass, velger vi taktikk, tiltak, virkemidler og kanaler. For noen innebærer det at vi satser alt på ett tiltak og en kanal, mens for andre at vi bruker en miks av tiltak og kanaler. Der strategi handler om hvorfor, handler taktikk om hvordan. Hvordan tar vi ut ideen/konseptet? Hvilke tiltak skal vi ta i bruk for å nå målgruppen? En ide og et konsept kan tas ut på forskjellige måter og i forskjellige faser. Kanaler er verktøy for å spre budskapet ditt. Derfor jobber vi med kanalvalg samtidig med utvikling av idé. Det viktigste premisset for kanalvalget må alltid være: Hvor engasjerer vi målgruppen med best effekt?

Evaluering

Basert på målene for kommunikasjonsaktivitetene som vi har definert sammen med kunden, måler vi om tiltakene har hatt ønsket effekt, og evaluerer hva som fungerte og ikke fungerte. Dette er en prosess som vi deler med kunde i et debrifings møte. Ut fra hva vi har lærer av måling og evaluering så oppdaterer vi kunnskapsdatabasen og gjør eventuelle justeringer på idé og tiltak.